ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[20/10/2564 19:35:53] [3.236.232.99][lhr-app09][0B621783A3BE9B0A0D82FD3D4DB45D5A]