ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[20/10/2564 19:34:01] [3.236.232.99][lhr-app07][A4B9C1B891105377DEB18DDD4D3E99F3]