ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[09/12/2564 13:23:30] [54.144.55.253][lhr-app04][88FC5AB138FAE0FA6E1C53738C198A12]