ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[20/10/2564 19:29:39] [3.236.232.99][lhr-app04][77709B833FBF52B2097C12ABA2ACDF12]