ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[20/10/2564 19:26:46] [3.236.232.99][lhr-app07][F38F875F9384ADED5667978DE1F6F7F0]