ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

ให้ อปท. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและมาตรการเร่งรัด (ว2095)

[21/10/2563 08:06:38] [3.236.204.251][lhr-app04][DBF2A9D30FE3618878DD1CAD1A73C6F5]