ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[20/10/2564 21:21:09] [3.236.232.99][lhr-app02][40E243AA46A7E4E79B6D89FE2CC6B578]