ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[20/10/2564 20:01:19] [3.236.232.99][lhr-app02][5B3BA43DBECCEF220BBBEC752B58535E]