ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

ให้ อปท. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและมาตรการเร่งรัด (ว2095)

[21/10/2563 08:28:49] [3.236.204.251][lhr-app08][38126AF37DFCA360A439AB6C212EFF92]