ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

ให้ อปท. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและมาตรการเร่งรัด (ว2095)

[28/07/2564 20:27:10] [18.207.132.116][lhr-app04][CDAFB4E195AF08274B3352B7F450B0D7]