ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[20/10/2564 20:40:12] [3.236.232.99][lhr-app05][1F55C6EA3EA224F201EFF69696F8CC4E]