ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[07/12/2564 01:25:42] [3.89.204.127][lhr-app02][5D0CDD78BECB2AD33BCC67F69A909D94]